RSS
A A A K
SmodBIP

Strona główna

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie.

logozss


DANE ADRESOWE:

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14
71-244 Szczecin

REGON: 000221103
NIP: 852-04-11-050
PKD: 7414A

Tel. (91) 439 06 01

Fax. (91) 439 11 88

E-mail: szkola@zss.szczecin.pl

WWW: www.zss.szczecin.pl

STATUS PRAWNY:

jednostka budżetowa

ORGAN PROWADZĄCY:

Urząd Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Bezpłatna Infolinia: 0 800 300 300
Centralna Informacja BOI:
Tel. 91 42 45 931 - 933
Fax: 91 42 45 322

E-mail: wos@um.szczecin.pl


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Marcin Rusak
Publikacja dnia: 24.02.2011
Podpisał: Marcin Rusak
Dokument z dnia: 09.02.2011
Dokument oglądany razy: 41 411